V současné době máme uzavřeny smlouvy s následujícími zdravotnimi pojišťovnami